پرایمر زیر کار

پرایمر اکریلیکی ( آستر ) بر پایه ی رزین اکریلیک و سیلیکون مضاعف تولید می شود و حلال آب است که جهت عایق کردن زیرکار و کاهش مَکِش مواد مورد اجرا به سطح زیر کار می شود و همچنین باعث چسبندگی بیشتر مواد مینرال ، کنیتکس ، رولتکس و رنگ را به سطح زیر کار می شود.